Rookmelders en nieuwsbrief Rijssenbeek.

Bob

Bob

op November 19, 2021

Op 19 november 2021 publiceerde Rijssenbeek een artikel/nieuwsbrief over rookmelders. Zie onderstaande link.

https://rijssenbeek.nl/kennisbank/de-vve-en-rookmelders/

Deze verplichting tot het plaatsen van rookmelders betreft slechts de (eigen) appartementen ((sub)brandcompartimenten) en daarmee alleen de eigenaars en/of gebruikers van die appartementen.

De eigenaar/gebruiker is vrij om te kiezen voor batterijvoeding dan wel voeding door het elektriciteitsnet. 

De VvE is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid in de algemene ruimten. Daarvoor geldt (in het gemeen) artikel 6.21 lid 6 niet. Het gaat daarbij meestal om vluchtroutes door besloten ruimten (denk bijvoorbeeld aan atria) en daar gelden andere regels voor. Die andere regels kunnen leiden tot een brandmeldinstallatie met eventueel een ontruimingsinstallatie (mogelijk met doormelding).

Plaatsen van meerdere rookmelders die uit het elektriciteitsnet worden gevoed maken zeker geen (nieuwe) installatie en een gekwalificeerde meerderheid is dan ook niet vereist. De keuze, als die al voor de vergadering zou zijn, is uit het soort voeding en daarbij kan worden volstaan met een gewone meerderheid van stemmen. 

Merk tot slot nog op dat de vergadering nooit kan besluiten om van wet- en regelgeving af te wijken. Als de vergadering al een besluit zou moeten/ kunnen nemen beperkt zich dat tot de keuze voor type en prijs van de te plaatsen melder(s), en wel met gewone meerderheid. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op November 20, 2021

rookmelders worden verplicht, dat is simpel en elke VvE zal hioeraan moeten voldoen, de schrijver heeft wel gelijk dat als het een gekoppelde installatie dit met een gekwalificeerde meerderheid besloten zal moeten worden, dit gaat dus sec om welke installatie plaatsen we of doen we losse melders....

 

plaats je een installatie van.... dan zal er met de vereiste meerderheid besloten moeten worden en is het, zoals gesteld, een installatie van.... doe je losse, dan is het zoals men hier stelt een kwestie van welke nemen we en is een normale meerderheid benodigd....

Bob

Bob

op November 20, 2021

Ter verduidelijking van mijn openingspost vul ik nog even aan.

Artikel 6.21 lid 6 ziet op het plaatsen van losse rookmelders en niet op het plaatsen van enige installatie. Installaties komen voort uit artikel 6.20.

Áls de VvE al een installatie zou moeten plaatsen op grond van artikel 6.20, of enig ander artikel dat van toepassing kan zijn (denk aan bijv. parkeergarage), dan is dat een door de bevoegde autoriteit voorgeschreven installatie. Daar heeft de VvE geen keuze, er moet worden geplaatst. De VvE kan hooguit kiezen door wie ze de voorgeschreven installatie laat plaatsen (merk type enz.).

Voor zover uit de publicatie van Rijssenbeek zou kunnen/moeten worden geconcludeerd dat er bij plaatsing van rookmelders op grond van artikel 6.21 lid 6 een (nieuwe) installatie zou worden geplaatst is mijn constatering dat er geen (nieuwe) installatie wordt geplaatst en dat een gekwalificeerde meerderheid niet nodig is.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Joep

Joep

op November 20, 2021

Bob zei:

Op 19 november 2021 publiceerde Rijssenbeek een artikel/nieuwsbrief over rookmelders. Zie onderstaande link.

https://rijssenbeek.nl/kennisbank/de-vve-en-rookmelders/

Deze verplichting tot het plaatsen van rookmelders betreft slechts de (eigen) appartementen ((sub)brandcompartimenten) en daarmee alleen de eigenaars en/of gebruikers van die appartementen.

De eigenaar/gebruiker is vrij om te kiezen voor batterijvoeding dan wel voeding door het elektriciteitsnet. 

De VvE is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid in de algemene ruimten. Daarvoor geldt (in het gemeen) artikel 6.21 lid 6 niet. Het gaat daarbij meestal om vluchtroutes door besloten ruimten (denk bijvoorbeeld aan atria) en daar gelden andere regels voor. Die andere regels kunnen leiden tot een brandmeldinstallatie met eventueel een ontruimingsinstallatie (mogelijk met doormelding).

Plaatsen van meerdere rookmelders die uit het elektriciteitsnet worden gevoed maken zeker geen (nieuwe) installatie en een gekwalificeerde meerderheid is dan ook niet vereist. De keuze, als die al voor de vergadering zou zijn, is uit het soort voeding en daarbij kan worden volstaan met een gewone meerderheid van stemmen. 

Merk tot slot nog op dat de vergadering nooit kan besluiten om van wet- en regelgeving af te wijken. Als de vergadering al een besluit zou moeten/ kunnen nemen beperkt zich dat tot de keuze voor type en prijs van de te plaatsen melder(s), en wel met gewone meerderheid. De eigenaar/gebruiker is vrij om te kiezen voor batterijvoeding dan wel voeding door het elektriciteitsnet.

Dit is volgens mij niet correct. Het bouwbesluit vermeld dat de rookmelders moeten voldoen aan NEN 2555.

Dit wil zeggen dat de primaire voedingbron, netspanning moet zijn en de secundaire een accu/batterij.

Tevens moet de rookmelder een "optische detector" hebben.

Bob

Bob

op November 20, 2021

Mijn bewering "De eigenaar/gebruiker is vrij om te kiezen voor batterijvoeding dan wel voeding door het elektriciteitsnet." is correct. 

Hoewel hier (opzettelijk) wordt afgeweken van de norm voor nieuwbouw mag ook worden gekozen voor enkel batterijvoeding. Aansluiting op de elektriciteitsvoorziening is zeker niet vereist. Batterijvoeding is voldoende. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op November 21, 2021

Bob zei:

Mijn bewering "De eigenaar/gebruiker is vrij om te kiezen voor batterijvoeding dan wel voeding door het elektriciteitsnet." is correct. 

Hoewel hier (opzettelijk) wordt afgeweken van de norm voor nieuwbouw mag ook worden gekozen voor enkel batterijvoeding. Aansluiting op de elektriciteitsvoorziening is zeker niet vereist. Batterijvoeding is voldoende. Mocht je nog twijfel hebben dan kun je het nalezen in Stb. 2021 nr 147.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Joep

Joep

op November 21, 2021

Mocht je nog twijfel hebben dan kun je het nalezen in Stb. 2021 nr 147.

Het is me duidelijk.

EN 14604 is van toepassing en die staat ook rookmelders  met alleen een batterij toe..

 

Bob

Bob

op November 22, 2021

Voor alle duidelijkheid en volledigheid voor alle lezers een citaat uit betreffende Stb.

"In tegenstelling tot nieuwbouw worden er geen eisen gesteld aan de projectering en doorkoppeling van de rookmelders. Ook hoeven de rookmelders niet te zijn aangesloten op de elektrische voorzieningen. Volstaan kan worden met rookmelders op batterijen. Rookmelders die in de handel zijn, moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604."


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
GerardB50

GerardB50

op November 26, 2021

Link naar Rijssenbeek verwijst naar een verwijderde pagina

Bob

Bob

op November 26, 2021

GerardB50 zei:

Link naar Rijssenbeek verwijst naar een verwijderde paginaVerbaast mij zeker niet. Op het verhaal van Rijssenbeek was meer dan genoeg af te dingen. ;) Dat was ook de reden dat ik dit topic startte.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!