Splitsingsakte

Kees Oomen

Kees Oomen

op April 29, 2015

Staat er in uw splitsingsakte een bepaling die niet meer van deze tijd is en die u zou willen veranderen? Welke bepaling betreft het? Waarom wilt u dit wijzigen? Laat het ons weten

Vvehavenflat@gmail.com

Vvehavenflat@gmail.com

op May 13, 2015

Kees Oomen zei:

Staat er in uw splitsingsakte een bepaling die niet meer van deze tijd is en die u zou willen veranderen? Welke bepaling betreft het? Waarom wilt u dit wijzigen? Laat het ons wetenIk ben van mening dat mensen die een schuld hebben bij een VVE (meestal contributie) zeker geen bestuurslid kunnen worden.

bovendien bij een achterstallige contributie bijdrage van een jaar hun stemrecht verliezen.

cowilka

cowilka

op May 13, 2015

Ja het algemene probleem met HS en OS is dat het juridisch is dicht getimmerd en zonder enige kennis die bij het project thuis hoort. In ons geval is er een HS en OS van de parkeergarage en appartementen maar met als toevoeging dat een ieder een eigen parkeerplaats heeft (verplicht) bij het appartement. Kort samengevat 2 boekhoudingen met als opmerking in de HS dat elke bewoner een bijdrage moet leveren per maand aan het reservefonds op de gescheiden bedragen van HS en OS ( kan gewoon 1 bedrag zijn ). De bijdrage wordt berekend in de OS en boekhoudkundig overgeheveld naar de HS en allemaal 129 om 129 dezelfde personen. Ja dit is een soort werkverschaffing gezien aan het eind van het jaar alles bij elkaar wordt opgeteld in een totaal resultaat. Het is ook jammer dat onze zogenaamde beheerder daar ook mee doorgaat en zeker niet inventief te werk gaat voor efficiëntie. Jammer dat er hoge kosten gemaakt moeten worden om van HS en OS een HS te maken. Het leuke van alles is dat aan het begin van het jaar bepaald word welke bedragen we op zullen nemen voor energiekosten en verzekeringen van de HS, ja ja hoe gek kunnen we het maken. Hopelijk zal er een tijd komen dat we de huidige bewoners het naar de zin ( begrijpelijke taal ) kunnen maken met een werkbare situatie en niet die onzin die door bouwers en ontwikkelaars is verzonnen zonder er bij na te denken.

TheoKuster

TheoKuster

op May 14, 2015

Kees Oomen zei:

Staat er in uw splitsingsakte een bepaling die niet meer van deze tijd is en die u zou willen veranderen? Welke bepaling betreft het? Waarom wilt u dit wijzigen? Laat het ons wetenIk ervaar de 'afstand' tussen de tekst in MR en de praktijk als te groot. Probeer je je als bestuur te houden aan wat is opgenomen in MR of splitsingsacte (en daar kunnen zeer gegronde redenen voor bestaan; deze zijn er niet voor niets) dan is toch vaak de reactie van de leden: 'jullie doen te moeilijk'.

Voorbeelden te over: b.v. gebruik van algemene gedeelten - gebruik van voor privegebruik bestemde gedeelten (zeker wanneer dit buitenruimten zijn) en de onderhoudsplicht daarvoor. Of de neiging van eigenaren om zelf het heft in handen te nemen ("het is toch mijn tuin" - waar dat evident niet zo is)

Ik pleit ervoor, om waar mogelijk, minder in regels vast te leggen. Of regels eenvoudiger te maken.

In ieder geval dient de taal van een nieuw reglement zo helder en zo eenvoudig mogelijk te zijn.

Carla

Carla

op May 23, 2015

Theo Koster zei:

" Ik ervaar de 'afstand' tussen de tekst in MR en de praktijk als te groot. Probeer je je als bestuur te houden aan wat is opgenomen in MR of splitsingsacte (en daar kunnen zeer gegronde redenen voor bestaan; deze zijn er niet voor niets) dan is toch vaak de reactie van de leden: 'jullie doen te moeilijk'.

Beste Theo, die ervaring hebben wij als bestuur ook. En dan m.n. de voorzit(s)ter. Zelf wijt ik dat niet aan de regelgeving als zodanig maar aan het gebrek aan kennis en of belangstelling voor de gegeven regelgeving. Daar loop ik zelfs tegenaan binnen het bestuur. Het is echt soms genant om uit te moeten leggen waarom iets niet kan, zelfs niet geoorloofd is om het te agenderen omdat je dan de gelegenheid schep tot het nemen van een nietig besluit.

Wanneer eigenaars zich niet verdiepen in n.b. hun eigen getekende stukken zal je met regelmaat voor lastig ( nog zachtjes uitgedrukt ) worden uitgemaakt. Daar moet je boven kunnen staan. Je doet het immers allemaal voor het geheel.

Een andere kwestie is wel dat wij een boete bepaling in de splitsingsakte hebben staan t.a.v. het in gebruik geven van de eigen parkeerplek in de parkeerkelder ( wanneer je b.v. zelf geen auto ( meer ) hebt ) aan iemand  van 'buiten'  het complex. € 25.000. Geen misselijk bedrag. En toch zijn er mensen die deze regel met voeten treden. Deze regel uit de splitsingsakte is niet te handhaven in de praktijk. Het bestuur kan alleen maar reageren op z.g. klokkenluiders en dan nog ........ bewijs het maar eens!  Moet deze regel er dan maar uit? Ook dat lijkt me geen optie. Dat zou een vrijbrief zijn om de eigen auto bovengronds te laten staan en de parkeerplek te gaan verhuren. Dat kan de bedoeling ook niet zijn. En daarbij weten de 'buitenstaanders' niets van de regels t.a.v. het gebruik van de parkeerkelder die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. Lastig!

Anne

Anne

op March 22, 2016
  • Als eigenaar van een appartement word ik benadeeld als gevolg van onjuiste oppervlaktematen in de splitsingsakte met betrekking tot mijn appartement. Volgens de splitsingsakte is het 1/3 groter dan de overige 5 appartementen, terwijl het identiek is. De reden is dat er oorspronkelijk een dakterras achter mijn woning zou worden aangelegd (dit is mogelijk omdat de onder een appartementen gelegen winkel dieper is dan de woningen). Maar als gevolg van bezwaren van omwonenden heeft de gemeente geen vergunning verleend voor het aanleggen van het terras. Dit was bekend bij de oplevering van het complex. In de splitsingsakte wordt ervan uitgegaan dat dit terras wel is aangelegd, met als gevolg dat ik 1/3 meer moet bijdragen aan de servicekosten dan de overige eigenaren. Er is een impasse ontstaan doordat de kosten van wijziging hoog zijn (ca. 3000 euro) en de vraag ontstaan wie deze kosten zou moeten betalen. Bovendien is er geen 80% meerderheid voor wijziging (bij aanpassing zouden de andere eigenaren iets meer moeten gaan bijdragen en zo ook de winkels). Mogelijk is dus een gang naar de kantonrechter vereist om een minderheidsbesluit te kunnen nemen. Die is waarschijnlijk ook nodig om de kosten te verhalen op de projectontwikkelaar, omdat deze heeft verzuimd de splitsingsakte aan te passen toen duidelijk werd dat het terras niet kon worden aangelegd. Stuk voor stuk juridische valkuilen, ondanks het feit dat de situatie eigenlijk overduidelijk is. Of is het terecht dat ik meer betaal omdat ik het appartement en de fout mij niet is opgevallen en de makelaar van de verkopend partij heeft volstaan met het noemen van een lager richtbedrag? Wie heeft een advies?