Televisieschotel

Gelton

Gelton

op May 17, 2015

Kan het bestuur gemachtigd worden in te grijpen als men zich niet houdt aan het huishoudelijk regelement van de VVE? 

Voorbeeld: Mijn buurman plaatst een televesieschotel ongeacht waar, In het h.h.regl, staat vermeld dat dit niet is toegestaan. Ondanks vriendelijk verzoek heeft buurman daar geen boodschap aan.

Is het bestuur dan gerechtigd de schotel direct te mogen verwijderen?

Ans Gelton

Paul

Paul

op May 17, 2015

bestuur mag eisen dat buurman deze schotel verwijderd, liefst via een aangetekend schrijven doet buurman dit niet mag er zelfs in veel gevallen een boete opgelegd worden en via de rechter een uitspraak gevraagd...