toestemming ALV iz plaatsen zonnepanelen voor individueel gebruik

riviera 2

riviera 2

op December 19, 2021

Onze VVE van 12 leden heeft ingeschreven op een initiatief van de gemeente voor colectieve aanschaf van zonnepanelen. 11 van de 12 leden hebben zich in principe uitgesproken hieraan mee te willen doen voor aanschaf van panelen voor,individueel gebruik, het 12e lid wacht de uitwerking van het plan af.

Er wordt een ALV belegd waarin de leden zal worden gevraagd akkoord te gaan individuele bewoners toestemming te verlenen om op het gemeenschappelijke dak zonnepanelen te plaatsen op een "kavel" van een grootte volgens de akte van splitsing. Dat komt in ons geval neer op 6 panelen per lid van de VVE. De investering zal dus door de bewoners zelf worden gedaan en komt niet uit de VVE kas. Deelname is niet verplicht en voor de leden die niet meedoen blijft de mogelijkheid open om later alsnog zonnepanelen te plaatsen (met de nadelen dat de kosten dan hoger zullen zijn). Ons dak hebben we in augustus 2021  vernieuwd, de voorwaarden van de verzekering zijn bekend en er worden offertes aangevraagd van 3 erkende installatiebedrijven. Uit een quickscan is al duidelijk geworden dat het mogelijk is om72 panelen te plaatsen en de zonligging is zodanig gunstig dat elk kavel van 6 panelen vrijwel een gelijke opbrengst zal hebben.

De vraag is of voor de toestemming een numerieke meerderheid van de bewoners (7 van de 12 dus) voldoende is. Het gaat immers niet om een investering met VVE gelden waarvoor een 2/3 meerderheid (9 van de 12) nodig is. 

Een commissie van 3 leden ( 1 bestuurslid en 2 reguliere leden) zal het plan uitwerken en ter stemming voorleggen aan de ALV.

Paul

Paul

op December 20, 2021

meerderheid van stemmen is voldoende....

Bob

Bob

op December 20, 2021

Quote

De vraag is of voor de toestemming een numerieke meerderheid van de bewoners (7 van de 12 dus) voldoende is.

Unquote

N.B. Het gaat om de volstrekte meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte stemmen, 7 van de 12 is dus geen vaste maat!

Voorbeeld: als er maar 11 stemmen in de vergadering worden uitgebracht is 6 al een voldoende meerderheid.

Lees voor bewoners "stemmen".

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
GerardB50

GerardB50

op December 28, 2021

Bob zei:

Quote

De vraag is of voor de toestemming een numerieke meerderheid van de bewoners (7 van de 12 dus) voldoende is.

Unquote

N.B. Het gaat om de volstrekte meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte stemmen, 7 van de 12 is dus geen vaste maat!

Voorbeeld: als er maar 11 stemmen in de vergadering worden uitgebracht is 6 al een voldoende meerderheid.

Lees voor bewoners "stemmen".

 Bob zei:

Lees voor bewoners "stemmen".

Ook dat gaat niet altijd op, kan meer dan 1 stem per bewoner zijn, in de AvS van mijn complex zijn dat vaak 3 stemmen per eigenaar.

Bob

Bob

op December 28, 2021
Je bent abuis! Ook dan gaat het op. Het gaat om het aantal uitgebrachte stemmen, en heeft niets met bewoners,eigenaars of gebruikers te maken. Uitgebrachte stemmen maken de uitslag uit.
Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!