Uitsluitend schriftelijke reacties op wijzigingsvoorstel HHR

HLubbers

HLubbers

op February 6, 2022

Wij hebben eind maart 2022 onze jaarlijkse VVE-vergadering (modelreglement 1983 is van toepassing) gepland en willen in deze vergadering een voorstel doen om het huishoudelijk reglement aan te passen. In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn.

Nu hebben wij vorig jaar een vergadering gehad inzake het vervangen van de rookgaskanalen en die vergadering werd door één van de leden aangegrepen om een ongeloofliijk aantal vragen te stellen.

Wij als bestuur hebben natruurlijk niet de behoefte om dit nu ook weer te gaan herhalen en willen dan ook het volgende voorstellen

Vergadering 29 maart 2022

Verzending concept HHR: 22 februari 2022

In de brief tezamen met verzending concept HHR opnemen dat aanpassingen binnen 2 weken schriftelijk cq per email bij de secretaris dienen te worden ingediend.

Stukken met aanpassingsvoorstellen verzenden uiterlijk 15 maart 2022.

Uitsluitend stemmen en dus niet discusieren op de ALV over de aanpassingen.

Mijn vraag is of dit zo is toegestaan??

 

Paul

Paul

op February 6, 2022

NEE, het staat elk lid vrij om vragen te stellen tijdens de vergadering, of je daar nu zin in hebt of niet, je kunt uiteraad wel vragen aan de leden bij toezending om de vragen zoveel als mogelijk schriftelijk en op tijd te stellen zodat bestuur een en ander nog kan uitzoeken....

 

eerlijk gezegd neemt u wel heel kort de tijd hiervoor, vooral de juridische kant kan nogal tijd in beslag nemen, zelf hebben wij een aantal jaren terug dit traject gevolgd en heb ik er een jaar voor uitgetrokken om geheel nieuw HR op te stellen, voor te leggen aan de leden (tussentijds) om zo goed beslagen in de alv aan te komen waar het, na een aantal korte vragen, een hamerstuk werd.

 

U verlangd van de leden om kort en bondig te zijn, zorg er dan zelf ook voor dat dit zo uitgevoerd kan worden en dat de leden ook echt de tijd hebben om een en ander door te nemen en, niet onbelangrijk, ook zelf kunnen toetsen en nazoeken!!!!

HLubbers

HLubbers

op February 6, 2022

Paul zei:

NEE, het staat elk lid vrij om vragen te stellen tijdens de vergadering, of je daar nu zin in hebt of niet, je kunt uiteraad wel vragen aan de leden bij toezending om de vragen zoveel als mogelijk schriftelijk en op tijd te stellen zodat bestuur een en ander nog kan uitzoeken....

 

eerlijk gezegd neemt u wel heel kort de tijd hiervoor, vooral de juridische kant kan nogal tijd in beslag nemen, zelf hebben wij een aantal jaren terug dit traject gevolgd en heb ik er een jaar voor uitgetrokken om geheel nieuw HR op te stellen, voor te leggen aan de leden (tussentijds) om zo goed beslagen in de alv aan te komen waar het, na een aantal korte vragen, een hamerstuk werd.

 

U verlangd van de leden om kort en bondig te zijn, zorg er dan zelf ook voor dat dit zo uitgevoerd kan worden en dat de leden ook echt de tijd hebben om een en ander door te nemen en, niet onbelangrijk, ook zelf kunnen toetsen en nazoeken!!!!Bedankt voor je snelle reactie. Vergadering liep vorig jaar behoorliujk uit de hand omdat de persoon dus ook bijvoorbeeld vragen stelde die behoorlijk discirminerend waren. De vergadering reageerde daar gelukkig wel zeer negatief op. Het HHR bestaat uit 50 artikelen en als zo'n persoon op elk artikel gaat reageren dan wordt een VVE-vergadering wel heel vervelend voor de overige ledemn.

Overigens zijn wij al enige tijd bezig met het HHR, er is dus geen sprake van het er even doorheen jassen. 

Is het ook niet mogelijk om alleen de wijzigingen t.o.v. het huidige HHR door te nemen?

Paul

Paul

op February 7, 2022

Dat soort van reactie's zijn altijd vervelend  natuurlijk, stuut HR van te voren op en vraag de leden om schriftelijk te reageren, u kunt dit nu al opsturen als het nieuwe HR al klaar is, begeleidend schrijven kunt u in aangeven welke artikelen nieuw zijn en daarin stelt u dan de vraag of de leden eventuele vragen al van te voren schriftelijk willen stellen.

 

U heeft dan de tijd om de antwoorden al op schrift te stellen, deze kunt u dan in de ALV behandelen, dat zal maken dat de meeste vragen minder tijd in beslag nemen om nog te beantwoorden, eventueel kunt u alle vragen verzamelen en deze uit reiken voor de ALV aan de leden, bij binnenkomst bijv.!
 

Vraag aan de leden om dit even door te nemen en als er dan nog vragen zijn beantwoord u deze tijdens de behandeling van het stuk, zijn er vervelende discriminerende vragen is het aan de voorzitter deze direct af te kappen en om te zetten naar een algemene vraag om vervolgens deze te beantwoorden.

 

 

Bob

Bob

op February 7, 2022

Om de gestelde vraag even te beantwoorden;

"Is het ook niet mogelijk om alleen de wijzigingen t.o.v. het huidige HHR door te nemen?"

Ja, zonder meer mogelijk. Gewoon wijzigingsvoorstel inbrengen in vergadering, en alleen de wijzigingen agenderen en bespreken. De rest van het HHR is reeds eerder door de vergadering vastgesteld. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 7, 2022

Wedervraag.

Je stelt;

"In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn."

In het HHR omrekenen van guldens naar Euro's is wat mij betreft overkill en onnodig.

Veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn? Heb je voorbeelden?

Ik hoop niet dat jullie in het HHR de splitsingsakte feitelijk aanpassen?!


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
DikOz

DikOz

op February 7, 2022

HLUBBERS schreef  " [.......] Is het ook niet mogelijk om alleen de wijzigingen t.o.v. het huidige HHR door te nemen?"

Wij doen dat inderdaad en wel door een HR versie te verstrekken met correctie strepen in de kantlijn. Op de ALV wordt het nieuwe HR per blad besproken, maar allen als er correcties op een blad staan. Leden kunnen op de website de volledige teksten van de correcties en toevoegingen zien. Vraagt wel om Word of een andere tekstverwerker met correctie historie en indicatie.

Om papier te sparen wordt de HR versie met (alleen) correctiestrepen ook het geldende document als er geen verandering worden voorgesteld.

HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Bob zei:

Wedervraag.

Je stelt;

"In het huidige HHR staan nog bedragen in guldens en veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn."

In het HHR omrekenen van guldens naar Euro's is wat mij betreft overkill en onnodig.

Veel andere zaken die inmiddels achterhaald zijn? Heb je voorbeelden?

Ik hoop niet dat jullie in het HHR de splitsingsakte feitelijk aanpassen?!Hi Bob,

Bedankt voor je antwoord, we gaan het even bespreken met onze beheerder die de vergadering altijd leidt.

Artikel wat wij er bijvoorbeeld uit willen halen is . Vuilniszakken dienen deugdelijk gesloten op de daartoe bestyemde plaats te worden geplaatst en nie in de gemeenschappelijke ruimten en/of bij de ingangen.

De benedenburen van ons comples hebben rolcontainers en voor de verdiepingen zijn er ondergrondse containers. Ik woon hier nu 3 jaar en nog nooit ergens een vuilniszak zien staan.

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

 

Bob

Bob

op February 8, 2022

Quote 

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

Unquote 

Helemaal begrepen. Ben volledig met je eens dat 50 artikelen wat veel is, en zeker als er (veel) onnodige en/of overbodige artikelen in het HHR staan.

Mijn voorkeur gaat uit naar een kort, bondig, stellig en duidelijk HHR, maar als dat alleen maar leidt tot oeverloze en zinloze discussies in eindeloze vergaderingen zou ik het HHR liever laten voor wat het is. Van onnodige en overbodige bepalingen heeft immers niemand last.

Succes, en vriendelijke groet. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
HLubbers

HLubbers

op February 8, 2022

Bob zei:

Quote 

Maar misschien laten we het ook wel gewoon staan. Het is ons bekend dat je niet mag afwijken van hetgeen in de splitsingsakte staat.

Unquote 

Helemaal begrepen. Ben volledig met je eens dat 50 artikelen wat veel is, en zeker als er (veel) onnodige en/of overbodige artikelen in het HHR staan.

Mijn voorkeur gaat uit naar een kort, bondig, stellig en duidelijk HHR, maar als dat alleen maar leidt tot oeverloze en zinloze discussies in eindeloze vergaderingen zou ik het HHR liever laten voor wat het is. Van onnodige en overbodige bepalingen heeft immers niemand last.

Succes, en vriendelijke groet. Hartelijk dank voor je reactie Bob. Ik woon nu sinds 3 jaar in een appartemnetencomplex. Hiervoor een vrijstaand oud jaren 30 huis met heel (te) veel gebreken. Ik ben nu sinds 1 jaar bestuurslid van de VvE. Ik moet zeggen dat ik voor bepaalde zaken graag teruggrijp op dit forum. Zie veel expertise van jou hier en ook van Paul.

Bedankt voor het meedenken en we gaan er zeker mee verder.