Verbod op lening door VvE

Rob

Rob

op May 16, 2015

Aangezien er nu ook nog discussie is over het feit of de splitsingsreglementen een lening door de VvE nu wel of niet toestaan zou het naar mijn idee goed zijn wanneer er in de nieuwe wet-en regelgeving een duidelijk verbod komt om leningen aan te gaan door een VvE.
Als eigenaar van een appartement heb je geen enkele invloed op wie er in het complex komt wonen, heb je geen enkel inzicht in de financiële draagkracht van mede-eigenaren en al helemaal geen invloed op het uitgave patroon van die ander.
Iedere eigenaar is afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrag aan de VvE en niets staat de individuele eigenaar in de weg om, indien nodig, een persoonlijke lening aan te gaan.
Wanneer het voor iemand in de praktijk onmogelijk is om een persoonlijke lening te verkrijgen is het eveneens onredelijk om deze eigenaar via een omweg vanuit de VvE met een extra lening te belasten, met alle extra risico's voor de overige eigenaars vandien.
Daar iedere eigenaar in het geval van een lening door de VvE hoofdelijke aansprakelijkheid draagt is het eveneens zeer onwenselijk als eigenaren dat risico grotendeels kunnen afwentelen op hun mede eigenaren.
 

Focus-on-Property

Focus-on-Property

op May 16, 2015

Rob zei:

Aangezien er nu ook nog discussie is over het feit of de splitsingsreglementen een lening door de VvE nu wel of niet toestaan zou het naar mijn idee goed zijn wanneer er in de nieuwe wet-en regelgeving een duidelijk verbod komt om leningen aan te gaan door een VvE.
Als eigenaar van een appartement heb je geen enkele invloed op wie er in het complex komt wonen, heb je geen enkel inzicht in de financiële draagkracht van mede-eigenaren en al helemaal geen invloed op het uitgave patroon van die ander.
Iedere eigenaar is afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrag aan de VvE en niets staat de individuele eigenaar in de weg om, indien nodig, een persoonlijke lening aan te gaan.
Wanneer het voor iemand in de praktijk onmogelijk is om een persoonlijke lening te verkrijgen is het eveneens onredelijk om deze eigenaar via een omweg vanuit de VvE met een extra lening te belasten, met alle extra risico's voor de overige eigenaars vandien.
Daar iedere eigenaar in het geval van een lening door de VvE hoofdelijke aansprakelijkheid draagt is het eveneens zeer onwenselijk als eigenaren dat risico grotendeels kunnen afwentelen op hun mede eigenaren.
 Geen leningen aan een VVE.

JW.Dormans

JW.Dormans

op May 18, 2015

Rob zei:

Aangezien er nu ook nog discussie is over het feit of de splitsingsreglementen een lening door de VvE nu wel of niet toestaan zou het naar mijn idee goed zijn wanneer er in de nieuwe wet-en regelgeving een duidelijk verbod komt om leningen aan te gaan door een VvE.
Als eigenaar van een appartement heb je geen enkele invloed op wie er in het complex komt wonen, heb je geen enkel inzicht in de financiële draagkracht van mede-eigenaren en al helemaal geen invloed op het uitgave patroon van die ander.
Iedere eigenaar is afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrag aan de VvE en niets staat de individuele eigenaar in de weg om, indien nodig, een persoonlijke lening aan te gaan.
Wanneer het voor iemand in de praktijk onmogelijk is om een persoonlijke lening te verkrijgen is het eveneens onredelijk om deze eigenaar via een omweg vanuit de VvE met een extra lening te belasten, met alle extra risico's voor de overige eigenaars vandien.
Daar iedere eigenaar in het geval van een lening door de VvE hoofdelijke aansprakelijkheid draagt is het eveneens zeer onwenselijk als eigenaren dat risico grotendeels kunnen afwentelen op hun mede eigenaren.
 Helemaal mee eens, geen leningen voor V.v.E. Denk er maar eena aan wat er is als plotsseling een alleenstaande overlijdt of in betalingsproblemen komt.

 

Carla

Carla

op May 25, 2015

Rob zei:

Aangezien er nu ook nog discussie is over het feit of de splitsingsreglementen een lening door de VvE nu wel of niet toestaan zou het naar mijn idee goed zijn wanneer er in de nieuwe wet-en regelgeving een duidelijk verbod komt om leningen aan te gaan door een VvE.
Als eigenaar van een appartement heb je geen enkele invloed op wie er in het complex komt wonen, heb je geen enkel inzicht in de financiële draagkracht van mede-eigenaren en al helemaal geen invloed op het uitgave patroon van die ander.
Iedere eigenaar is afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrag aan de VvE en niets staat de individuele eigenaar in de weg om, indien nodig, een persoonlijke lening aan te gaan.
Wanneer het voor iemand in de praktijk onmogelijk is om een persoonlijke lening te verkrijgen is het eveneens onredelijk om deze eigenaar via een omweg vanuit de VvE met een extra lening te belasten, met alle extra risico's voor de overige eigenaars vandien.
Daar iedere eigenaar in het geval van een lening door de VvE hoofdelijke aansprakelijkheid draagt is het eveneens zeer onwenselijk als eigenaren dat risico grotendeels kunnen afwentelen op hun mede eigenaren.
 Veel steun voor deze gedachtengang. Wanneer er gewerkt wordt met een goed onderbouwd MJOP ( meer jaren onderhouds plan ) lijkt het me ook niet echt nodig. ' Spring niet verder dan je polsstok lang is '.

Rob

Rob

op May 26, 2015

Vol trots kondigt de heer Schuurs in de laatst verschenen uitgave van het VvE magazine aan dat het nu toch zover is, ook de VvE kan geld lenen!

citaat: "Het nationaal Energiebespaarfonds (kort: NEF) heeft onlangs besloten dat fonds ook open te stellen voor VvE'en. Dit is een grote stap voorwaarts in de mogelijkheden voor VvE'en om geld te kunnen lenen. Waarom? Omdat het NEF de financiering verstrekt aan de VvE zonder alle individuele leden van de VvE te toetsen"

Dus zonder dat men weet of iedere eigenaar aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen gaat er straks wellicht een lening verstrekt worden. Die individuele toets zou mijn inziens juist een verplichting moeten zijn.

Helaas weer geen enkel woord over het risico van een lening voor de individuele eigenaar.
Helaas weer geen enkel woord over de hoofdelijke aansprakelijkheid die ook na verkoop van de woning blijft, of op welke wijze men heeft bedacht om dat probleem op te lossen.
Nergens lees ik de slogan "let op, geld lenen kost geld"
Nergens lees ik dat gewoon sparen toch de beste optie is !

Helaas lijkt het er soms op dat de belangenbehartiger van VvE's en appartementseigenaren hiermee meer de belangen behartigt van de uitvoerende bouwbedrijven.
Een gemiste kans !
 

Karel Sturm

Karel Sturm

op June 24, 2015

Rob zei:

Vol trots kondigt de heer Schuurs in de laatst verschenen uitgave van het VvE magazine aan dat het nu toch zover is, ook de VvE kan geld lenen!

citaat: "Het nationaal Energiebespaarfonds (kort: NEF) heeft onlangs besloten dat fonds ook open te stellen voor VvE'en. Dit is een grote stap voorwaarts in de mogelijkheden voor VvE'en om geld te kunnen lenen. Waarom? Omdat het NEF de financiering verstrekt aan de VvE zonder alle individuele leden van de VvE te toetsen"

Dus zonder dat men weet of iedere eigenaar aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen gaat er straks wellicht een lening verstrekt worden. Die individuele toets zou mijn inziens juist een verplichting moeten zijn.

Helaas weer geen enkel woord over het risico van een lening voor de individuele eigenaar.
Helaas weer geen enkel woord over de hoofdelijke aansprakelijkheid die ook na verkoop van de woning blijft, of op welke wijze men heeft bedacht om dat probleem op te lossen.
Nergens lees ik de slogan "let op, geld lenen kost geld"
Nergens lees ik dat gewoon sparen toch de beste optie is !

Helaas lijkt het er soms op dat de belangenbehartiger van VvE's en appartementseigenaren hiermee meer de belangen behartigt van de uitvoerende bouwbedrijven.
Een gemiste kans !
 Rob,

Ik ben het volledig met je eens. Ik heb hierover op 9 juni een mail gestuurd waarin ik mijn verbazing heb geuit over het voorwoord van 'belangenbehartiger' Schuurs. Tot dusver niet eens een reactie.

Een gemiste kans is dan ook wellicht nog een understatement.

Rob

Rob

op August 18, 2015

Het lijkt wel of de openingstekst uit het VvE magazine 08-2015 rechtstreeks uit een reklameblaadje komt:

Energiebesparende maatregelen nemen zonder goed gevuld reservefonds?
Maak gebruik van de VvE Energiebespaarlening
!

Van alle kanten worden de VvE's op dit moment bestookt met artikelen over energiebesparende maatregelen.
Dat is voor de regering erg aantrekkelijk want  ....... VvE’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de in het energieakkoord voor duurzame groei gestelde besparingsdoelstelling voor de gebouwde omgeving, zo blijkt uit de ontwerptoelichting bij het concept wetsvoorstel.
Aangezien veel VvE's daar geen geld voor hebben gereserveerd is lenen kennelijk het devies.

Waar de regering eerst tracht de schuldenlast zoveel mogelijk te verminderen wordt er nu een wetsvoorstel ingediend waarmee vele eigenaren van een appartement  in de toekomst veel makkelijker met een lening opgezadeld kunnen worden.
Hoe de eigenaren die niet in staat zijn extra bijdragen te leveren aan het reservefonds maar kennelijk wel in staat zijn om de extra bijdragen als gevolg van de lening te doen is mij vooralsnog een raadsel.
Ik zou dan ook graag eens in het magazine lezen wat de gevolgen zijn voor de VvE en de individuele eigenaar als één of meerdere eigenaren niet meer aan hun financiële verplichtingen t.a.v. de lening kunnen voldoen.
Welke stappen moeten er op dat moment ondernomen worden, welke sancties zijn er mogelijk enz.

Ook lees ik weer in geen enkel artikel de waarschuwingstekst   "let op, geld lenen kost geld!"