Voorstel AMvB Notificatie laadpalen dwarsboomt collectieve oplossingen

WimEspl

WimEspl

op May 19, 2021

Het mede door  VVE Belang ingediende advies om via een AMvB eigenaren de mogelijkheid te geven om slechts door een notificatie aan de VVE individuele laadpalen te installeren, is zeer belemmerend  voor Vvve's die nu op zoek zijn naar collectieve en toekomstvaste oplossingen (die nog volop in ontwikkeling zijn).

Zoals in de laatse zin van het artikel over oplaadpunten in jongste uitgave van VVE BeLANG  Magazine (pag 59)  staat: "bewoners die via de notificatieplicht een oplaadpunt hebben gereged, worden plotseling tegenstanders van een centraal systeem". Dit willen we voorkomen

2 Vragen:

Wie heeft ervaring met het discusseren met VVE Belang over de standpunten die zijn, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen?

Wie heeft ervaringen om de notificatie tegen te gaan teneinde voor een strucutrele toekomstvaste oplossing te kunnen kiezen?

Paul

Paul

op May 20, 2021

dit zul je in de alv moeten bespreken, welke kant dan op gegaan word is aan de leden....

 

daar zul je dan ook voorstellen neer moeten leggen....

Rob

Rob

op May 20, 2021

WimEspl zei:

Het mede door  VVE Belang ingediende advies om via een AMvB eigenaren de mogelijkheid te geven om slechts door een notificatie aan de VVE individuele laadpalen te installeren, is zeer belemmerend  voor Vvve's die nu op zoek zijn naar collectieve en toekomstvaste oplossingen (die nog volop in ontwikkeling zijn).

Zoals in de laatse zin van het artikel over oplaadpunten in jongste uitgave van VVE BeLANG  Magazine (pag 59)  staat: "bewoners die via de notificatieplicht een oplaadpunt hebben gereged, worden plotseling tegenstanders van een centraal systeem". Dit willen we voorkomen

2 Vragen:

Wie heeft ervaring met het discusseren met VVE Belang over de standpunten die zijn, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen?

Wie heeft ervaringen om de notificatie tegen te gaan teneinde voor een strucutrele toekomstvaste oplossing te kunnen kiezen?"... Wie heeft ervaring met het discusseren met VVE Belang over de standpunten die zijn, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen?"

Dat vind ik een heel goede vraag !
Ik ben ook zeer benieuwd op welke wijze VvEbelang communiceert met de achterban.

In 2013 is er een Raad van Aangeslotenen (RvAG) opgericht die als klankbord zou moeten fungeren tussen VvE belang en de achterban, maar niemand weet volgens mij wie er in de klankgroep zitten en hoe die te bereiken is.
Volgens schrijven van VvE belang zou de RvAG betrokken worden bij diverse vraagstukken waarbij de mening van de achterban wordt gevraagd.
Bestaat die RvAG eigenlijk nog wel?
En zo ja, hoe peilen zij dan de standpunten van de achterban?
Persoonlijk zie of hoor ik nooit iets van de leden van deze RvAG.

Dus ik vraag me ook af hoe VvE belang bepaalt wat de standpunten van de aangesloten VvE's in belangrijke kwesties zouden zijn.
 

DikOz

DikOz

op May 21, 2021


WimEspl schreef: .... Wie heeft ervaring met het discussiëren met VVE Belang over de standpunten die zij, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen? ....

Mijn ervaring met een gerelateerde zaak:
Ik vroeg de juridische afdeling waarom een VvE volgens VVE Belang geen lid zou mogen zijn van een buurt belangenvereniging, maar wel lid mag zijn van VVE Belang.
Het voor mij verbazingwekkende antwoord: VVE's zijn geen lid, VVE's nemen diensten af bij VVE belang, zoals juridische ondersteuning. En daar betalen ze voor.

Je koopt dus gewoon iets. 'VVE Belang', is in die opvatting gewoon een naam van een bedrijf dat zonder twijfel het beste voor heeft met VVE's en een goede uitgangspositie lijkt te hebben voor een belangen organisatie.

Rob

Rob

op May 21, 2021

@DikOz VvE Belang is een stichting en kan derhalve ook geen leden hebben.

Bob

Bob

op May 21, 2021

WimEspl zei:

Het mede door  VVE Belang ingediende advies om via een AMvB eigenaren de mogelijkheid te geven om slechts door een notificatie aan de VVE individuele laadpalen te installeren, is zeer belemmerend  voor Vvve's die nu op zoek zijn naar collectieve en toekomstvaste oplossingen (die nog volop in ontwikkeling zijn).

Zoals in de laatse zin van het artikel over oplaadpunten in jongste uitgave van VVE BeLANG  Magazine (pag 59)  staat: "bewoners die via de notificatieplicht een oplaadpunt hebben gereged, worden plotseling tegenstanders van een centraal systeem". Dit willen we voorkomen

2 Vragen:

Wie heeft ervaring met het discusseren met VVE Belang over de standpunten die zijn, mede namens de aangesloten Vve's naar buiten brengen?

Wie heeft ervaringen om de notificatie tegen te gaan teneinde voor een strucutrele toekomstvaste oplossing te kunnen kiezen?Vraag 1,

Zie deze discussie: https://www.vvebelang.nl/forum/thread/crowdfunding-en-de-vve/995/

Hier komen de heren Oomen van VvE Belang en van Arum lid van de RvAG aan het woord.

Voor wat betreft het resultaat van deze "discussie" zie: https://www.vvebelang.nl/besparen/crowdfunding/algemeen/

Meer zenden dan ontvangen als je het mij vraagt.

 

Vraag 2,

Ik zou me geen zorgen maken. Wanneer je géén MR2017 VvE hebt duurt het nog tenminste tot 2023 voordat een algemene notificatieregeling bestaat, áls die er überhaupt ongeschonden doorheen komt.  ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op May 21, 2021

En Wim, voor jouw eigen voorbereiden kijk eens hier:

https://www.vvebelang.nl/posts/stappenplan-voor-laadpunten-277/


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op May 26, 2021

Enig VvE-lid wenst op zijn eigen parkeerplaats een eigen laadpunt te realiseren.
Dit lid vraagt om (en krijgt) een vergaderbesluit.
De vergadering besluit negatief op het verzoek. Vergadering stelt tevens op redelijke/korte termijn geen collectief systeem in het vooruitzicht. 
Betreffende lid legt het besluit voor aan de rechter en vraagt om vernietiging van het besluit en vervangende machtiging om het laadpunt alsnog te mogen realiseren, waarbij het lid aangeeft aan alle gestelde/vigerende voorwaarden uit MR2017, alsook alle voorwaarden uit de middels AMvB nog te realiseren notificatieregeling, te willen/zullen voldoen.
Wat mij betreft maakt dit lid een (zeer) goede kans dat het laadpunt er toch zal komen.

Naar mijn overtuiging wat naïef te denken dat de rechter niet met dit lid zal meegaan, en dat de VvE het betreffende lid (en volgende leden) überhaupt kan tegenhouden een laadpunt te realiseren, notificatieregeling of niet.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
VvE Bastion

VvE Bastion

op August 21, 2021

Bob zei:

En Wim, voor jouw eigen voorbereiden kijk eens hier:

https://www.vvebelang.nl/posts/stappenplan-voor-laadpunten-277/De brochure "Laadoplossingen voor elektrische auto's binnen de VvE" is zelfs met een kleine lettergrootte nog 46 pagina's!.
Mogen wij dan nog spreken van een brochure, nee het is een boekwerk! 
Door deze kleine letters is het nog eens moeilijk leesbaar ook.