VvE bestuur en notulen bestuursvergadering

Josje

Josje

op February 23, 2022

Wij vroegen onlangs inzage in de notulen van de bestuursvergadering van onze VvE. Wij wilden namelijk de procesgang zien in een ,nu achteraf blijkt , voor ons onterechte beslissing. Het blijkt dat er nooit notulen worden gemaakt. Het is een jonge VvE met Modelreglement 2017. Kunnen we nog iets doen?

 

Joep

Joep

op February 23, 2022

Volgens MR2017 art. 57.10 is het bestuur verplicht notulen te maken van hun bestuursvergaderingen. Tevens is in art. 58 beschreven dat je op heel veel documenten inzagerecht hebt. In art. 58.2 zijn zelfs de agenda's en notulen expliciet genoemd. Je moet dan wel belangen of een goede reden daarvoor hebben en mag niet privacy gevoelig zijn.

Beginnen met het bestuur te vragen de notulen alsnog te maken, lijkt mij de eerste optie.

.

 

Josje

Josje

op February 24, 2022

Beste Joep, ik heb het bestuur en de beheerder al gemeld dat ze zich niet aan de regels houden. Daar heb ik nog geen reactie op gehad. Ik vraag me af of het zin heeft die notulen nu nog te laten maken. Het gaat er ons om te achterhalen wie welke rol heeft gespeeld en hoe onze belangen behartigd zijn in de afgelopen twee jaar. Het was een slepende kwestie. Nu we in het gelijkgesteld zullen worden ben ik bang dat er straatjes schoongeveegd zullen worden bij het nu nog maken van de notulen.

Paul

Paul

op February 24, 2022

Als er werkelijk een beslissing is genomen zonder de leden daarin te kennen en deze gaat in tegen de belangen van alle eigenaren, (lees brengt hen schade toe) dan begint het al met ART. 2.3 waarin uitdrukkelijk staat dat dit niet mag, let op, bestuur zijn ook leden.

 

Is er een splitsingsakte en zo ja wat staat daarin hieromtrent en is er een HuishoudelijkReglement en wat staat daarin, ook hier moet je naar kijken!

 

Tegelijk is het zo dat als er geen notulen zijn er ook geen beslissing genomen is, welke beslissing dan ook, deze dienen gewoon vastgesteld te worden!!!!

Notu;len moeten ze ten alle tijde verstrekken, of ze daar nu zin in hebben of niet, datgene wat besproken word gaat alle leden aan, dit is in ART 58 goed geregeld....

Als men geen kant op wil roep dan een vergadering bijeen enkel met dit punt op de agenda, dit mag je gewoon zelf doen met inachtneming van het benodigde aantal handtekeningen.

Bespreek daar wat je wilt en binnen welke termijn, krijg je dan alsnog niets dan zul je dit af moeten dwingen via de rechterlijke macht.

Josje

Josje

op February 24, 2022

Beste Paul, de leden zijn in deze zaak helemaal niet gekend. Ik heb in de splitsingsakte gekeken en ook daar staan de passages over de notulen en de inzage. Het bestuur heeft in onze zaak een beslissing genomen en daar moeten wij ons aan houden is vermeld. Andere bewoners weten niet van onze zaak omdat wij dit ivm de privacy van de andere bewoner vervelend vonden. Het betreft een zaak van feitelijk vastgestelde onrechtmatige ( boven de toegestane waardes), structurele geluidsoverlast gedurende twee jaar. Men heeft de NEN5077 meting als maatstaf genomen. Daaruit blijkt dat de constructie goed is. Maar een verkeerd gelegde vloer en gedrag veroorzaken de overlast. Vloer is niet gelegd volgens HR. Maar bewoners hebben de vloer een maand voor de bekrachtiging van het HR gelegd. Wij moeten de situatie ook gedogen volgens bestuur. Pikante details: de betreffende bewoner is lid van bestuur en de secretaris is goed bevriend en zakenpartner van de bewoner. Het wordt nu mogelijk een rechtszaak, vandaar dat ik nu bezig ben met verzamelen info.

Josje

Josje

op February 24, 2022

Beste Paul, in de afgelopen twee jaar is het hele dossier buiten de ledenvergaderingen gehouden, ook nooit melding van gemaakt 

Bob

Bob

op February 24, 2022

In artikelen 57.8 en 57.10 wordt consequent gesproken over bestuursvergadering

Artikel 58.2.b. de agenda’s en notulen van de vergaderingen

Wat volgens en in het MR2017 precies moet worden verstaan onder vergadering (en het meervoud daarvan) is terug te vinden in artikel 1.1.zf. en 1.2.
Het is maar de vraag of de (notulen van de) bestuursvergaderingen (los van mijn persoonlijke overtuiging) zonder enige twijfel vallen onder het aangehaalde artikel 58.2.b. Mij is op dat punt geen jurisprudentie bekend. Iemand?

Los daarvan ben ik met Josje eens dat achteraf notulen in elkaar zetten zeer waarschijnlijk geen/weinig nut heeft. De (nog te verzinnen inhoud aan) relevante informatie zal omgekeerd evenredig zijn met het belang/de wens van de opvragers van betreffende notulen. Mogelijk zal de bewering zijn dat er helemaal geen besluit is genomen door het bestuur (er was immers nog helemaal geen HHR van kracht/vastgesteld), maar wordt er (ten onrechte?!) door het bestuur "alleen maar" niet opgetreden. Zie ook hierna.

Voor alle zekerheid en mogelijk ten overvloede wijs ik nog even op het complete artikel 28 (mits dit niet is gewijzigd in de AvS).
"en (!!) zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige Eigenaars en/of Gebruikers. Indien het Huishoudelijk Reglement geen normen als bedoeld bevat en ook de Vergadering de normen niet heeft vastgesteld, geldt het volgende. Alleen vloerbedekking die de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan tien decibel verbetert indien een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking wordt belegd, is toegestaan.

Zie in dit verband ook artikel 2.2 Een Eigenaar of Gebruiker mag geen onredelijke hinder toebrengen aan de andere Eigenaars en Gebruikers, zoals door het verspreiden van geuren, rook, gassen, trillingen, muziek en andere geluiden.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

op February 24, 2022

Ergo: moeten gedogen is nonsens. ;)


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op February 25, 2022

ja ben het geheel eens met Bob, de bewoner moet gewoon ook aan de betreffende reglementen voldoen en er is geen bestuur die dit zomaar even aan de kant mag en kan schuiven vriendjes of niet.

 

overlast hoef je dus ook niet te pikken en de vloer zal opnieuw gelegd moeten worden en wel op een juiste manier met de juiste materialen.

Josje

Josje

op February 25, 2022

Bob zei:

In artikelen 57.8 en 57.10 wordt consequent gesproken over bestuursvergadering

Artikel 58.2.b. de agenda’s en notulen van de vergaderingen

Wat volgens en in het MR2017 precies moet worden verstaan onder vergadering (en het meervoud daarvan) is terug te vinden in artikel 1.1.zf. en 1.2.
Het is maar de vraag of de (notulen van de) bestuursvergaderingen (los van mijn persoonlijke overtuiging) zonder enige twijfel vallen onder het aangehaalde artikel 58.2.b. Mij is op dat punt geen jurisprudentie bekend. Iemand?

Los daarvan ben ik met Josje eens dat achteraf notulen in elkaar zetten zeer waarschijnlijk geen/weinig nut heeft. De (nog te verzinnen inhoud aan) relevante informatie zal omgekeerd evenredig zijn met het belang/de wens van de opvragers van betreffende notulen. Mogelijk zal de bewering zijn dat er helemaal geen besluit is genomen door het bestuur (er was immers nog helemaal geen HHR van kracht/vastgesteld), maar wordt er (ten onrechte?!) door het bestuur "alleen maar" niet opgetreden. Zie ook hierna.

Voor alle zekerheid en mogelijk ten overvloede wijs ik nog even op het complete artikel 28 (mits dit niet is gewijzigd in de AvS).
"en (!!) zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige Eigenaars en/of Gebruikers. Indien het Huishoudelijk Reglement geen normen als bedoeld bevat en ook de Vergadering de normen niet heeft vastgesteld, geldt het volgende. Alleen vloerbedekking die de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan tien decibel verbetert indien een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking wordt belegd, is toegestaan.

Zie in dit verband ook artikel 2.2 Een Eigenaar of Gebruiker mag geen onredelijke hinder toebrengen aan de andere Eigenaars en Gebruikers, zoals door het verspreiden van geuren, rook, gassen, trillingen, muziek en andere geluiden.Beste Bob, dank voor je informatie. Het is lastig. Onredelijke hinder is ook niet echt gedefinieerd. Wij hebben metingen laten uitvoeren en die geven aan dat  de burengeluidsoverlast boven de toegestane normen is. Desondanks gaat het bestuur op de ALV de bepalingen  over de vloer aanpassen zodat het toegestaan gaat worden een zg.  verkeerde vloer te hebben. Het betreft laminaat met isolerende ondervloer op een VOD .
(anhydriet) we gaan door met de strijd. Een jurist buigt zich nu over de hele situatie